privecyverklaring - manegedegrensstreek

Ga naar de inhoud

privecyverklaring

Privacyverklaring
1. Een overzicht van gegevensbescherming
Algemeen
Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is elke informatie waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacy beleid hieronder.
Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste juridische mededeling van de website.
Hoe verzamelen we uw gegevens?
Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn in de eerste plaats technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die u gebruikt of wanneer u de pagina bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.
Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat deze wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving is vermeld als u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.
Analytics en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat wij u niet kunnen identificeren aan de hand van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacy beleid.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.
2. Algemene informatie en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid.
Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is elke informatie waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijv. via e-mail) onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Bericht betreffende de verantwoordelijke voor deze website.
De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens op deze website is:
Pension en handelsstal De Grensstreek VOF
Sportlaan 40,
5951 NJ Belfeld
Telefoon: +31 774753103
E-mail: grensstreekbelfeld@outlook.com
De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).
Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige ingang intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.
Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties
In geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende autoriteit voor aangelegenheden die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waar ons bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch in een standaard, machine leesbaar formaat aan uzelf of aan een derde te laten leveren. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch haalbaar.
Informatie, afschermen, wissen
Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u te allen tijde het recht om gratis te worden geïnformeerd over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U hebt ook recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in onze wettelijke kennisgeving is vermeld als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonsgegevens.
Oppositie tegen promotionele e-mails
Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens gepubliceerd in het kader van de website wettelijke kennisgeving eisen met betrekking tot het verzenden van promotionele en informatieve materialen niet uitdrukkelijk gevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen wanneer ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

Created by Mariette Schmidt
Terug naar de inhoud