nieuws - grensstreek 2020

Ga naar de inhoud
ZATERDAG 11 JANUARI 2020

Nieuwe reeks Young Leaders van 8 weken.
Op zaterdag 22 en zaterdag 29 februari 2020 is er geen YLP.
Deze reeks loopt t/m zaterdag 14 maart 2020.
Wij hopen dat jullie weer veel zullen leren samen met de paarden en de coaches.

Een bedankje aan onze trouwe medewerkster SUNNY
Na een aantal jaartjes bij ons werkzaam te zijn geweest hebben wij afscheid moeten nemen van Sunny.
Sunny toonde aan steeds meer moeite te hebben met de werkzaamheden in onze manege en daarom hebben wij besloten haar aan een fokker te verkopen waar zij, als alles goed gaat, moeder mag worden van hopenlijk nog veel veulentjes.
Dit is het leven dat Sunny verdiend.Zaterdag 14 maart a.s. is weer de laatste week van de reeks YLP.
Wij sluiten deze reeks niet af met een examen cq uitreiking van een badge, omdat er veel YL zich binnen deze reeks meer dan 2 x hebben afgemeld.
A.s. zaterdag krijgen wij ruiter scouting Venlo op bezoek, waarvan een aantal leden ook interesse hebben in het YLP.
Wij zullen deze zaterdag zo indelen, dat een aantal van onze YL hun kunnen op het gebied van de verzorging van paarden als leider kenbaar maken aan onze gasten.
Wij hopen deze laatste week op jullie deelname.
De volgende reeks YL start weer op zaterdag 4 april.
Dan gaan wij weer hard werken aan het behalen van onze badges.

CORONAVIRUS EN EVENEMENTEN.


donderdag 12.3.2020 11.52 uur.

In verband met het coronavirus en de verplichting van alle burgers om verspreiding van dit virus te beperken zal ook de FNRS proevendag van 22 maart 2020 bij HC De Grensstreek worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.
Wij hopen op Uw begrip voor deze maatregel.
Het betaalde inschrijfgeld voor deze wedstrijd door de ruiters zal voor de volgende wedstrijd worden gebruikt.


vrijdag 13.3.2020 11:27 uur.
Beste ruiters,
In verband met het coronavirus houden wij ons aan de richtlijnen van de overheid.
Als alle scholen in Nederland worden gesloten zullen wij ook stoppen met het lesgeven.

Het manegeteam

Maatregelen i.v.m. coronavirus
zondag 15.3.2020 17:30 uur.
Beste ruiters, pensiongasten
Via de Overheid en KNHS/FNRS worden ons ter indamming van het coronavirus de volgende maatregelen opgelegd.
Wij werken hieraan uiteraard mee, omdat gezondheid van de bevolking op de eerste plaats staat.

Manegelessen per direct afgelast
Als gevolg van de uitspraak van de minister Bruins tijdens de persconferentie moeten manegebedrijven tot 6 april 2020 alle manegelessen, dus ook de privélessen aflassen. De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan, hiervoor blijven de manegebedrijven open voor uitsluitend paardeneigenaren, personeel, dienstverleners zoals hoefsmeden en dierenartsen en leveranciers.
Verenigingen per direct gesloten
Theo Fledderus, directeur van de KNHS: “In lijn met NOC*NSF dienen paardensportverenigingen zonder eigen paarden hun accommodatie de komende tijd te sluiten voor clublessen, evenementen of andere activiteiten. Accommodaties waar paarden gestald staan moeten wel serieuze maatregelen treffen en hun klanten hierover informeren.”
Maatregelen paardensportverenigingen:
 • Sluit de accommodatie t/m 6 april 2020
 • Geen lessen, evenementen of andere activiteiten
 • Laat geen mensen, legevers (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.
Pensionstallen blijven opengesteld voor paardeneigenaren
“Pensionstallen moeten open blijven zodat paardeneigenaren hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders wel extra maatregelen te nemen.”
Maatregelen pensionstallen:
 • Pensionklanten mogen uw stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard.
 • Pensionklanten met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Samen met de pensionhouder moet in dat geval gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training.
 • Vraag uw pensionklanten:
  • Geen extra bezoekers mee te nemen. Alleen indien strikt noodzakelijk.
  • Niet in groepjes samen te komen.
  • Contact te vermijden.
  • Alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven.
 • Wij laten geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.
 • Wij vragen ruiters, indien in bezit, ruiterhandschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.
 • Kantines, moeten net zoals alle horeca-gelegenheden per direct sluiten, tot minstens 6 april 2020.
 • Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht.
Lees bovenstaande informatie goed door en laten we ons ook aan deze maatregelen houden

De betaalde lesgelden van lessen die wegens het coronavirus niet kunnen worden gereden kunnen in dit geval omgezet worden in inhaallessen, privélessen, buitenritten of wedstrijden, hopenlijk na 6 april.

Voor alle verdere informatie betreffende de maatregelen uitsluitend per mail bij Mariette.
Ik zal jullie dan zo snel mogelijk informeren.

Wij hopen dat iedereen gezond blijft en dat deze situatie niet al te lang gaat duren.

Met vriendelijke groet,
Mariette Schmidt
Hippisch Centrum De Grensstreek

GELDENDE MAATREGELEN PAARDENSPORT PER 23 MAART
Geplaatst op 25 maart 2020
Op 23 maart heeft de Nederlandse overheid besloten per direct aangescherpte maatregelen door te voeren in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn ook van invloed op de geldende maatregelen in de paardensport die sinds 15 maart van kracht zijn. Wel neemt de paardensport op een aantal fronten een uitzonderingspositie in. Zo blijft het mogelijk om paarden de juiste verzorging en beweging te geven.
Op basis van hetgeen er nu bekend is gelden de volgende maatregelen voor de paardensport. Het kan zijn dat hier in de loop van deze dagen nog wijzigingen op komen. Wij roepen iedereen in de paardensport op deze maatregelen strikt na te leven.

Onderstaand een overzicht van alle aangescherpte maatregelen die gelden in de paardensport tot 1 juni:
1. Vergunningsplichtige wedstrijden en evenementen tot 1 juni verboden
Er mogen geen paardensportevenementen die planbaar en vergunningsplichtig zijn georganiseerd worden tot 1 juni.
Voor alle andere wedstrijden, evenementen en samenkomsten geldt een verbod tot en met 6 april. Deze maatregel betreft  alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt tot en met 6 april geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

In de loop van deze dagen kan deze maatregel verlengd worden door de overheid. Wij volgen dit op de voet en zullen zodra hier meer over bekend wordt dit melden op onze website.


2. Gemeenten kunnen voor locaties een groepsvormingsverbod opleggen
Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen. Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen.
Indien een paardensportaccommodatie in een locatie of wijk valt waar dit verbod geldt dan moeten er extra maatregelen genomen worden om groepsvorming te voorkomen.
Je kunt worden beboet als je je niet aan de geldende regels van je gemeente houdt. De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. Je moet rekening houden met een boete die kan oplopen tot € 400,- voor personen. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4.000,-.
Houdt de berichtgeving van je gemeente in de gaten zodat je weet voor welke locaties een verbod geldt.

3. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag niemand uit het gezin naar buiten
Ruiters en paardeneigenaren met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag er niemand uit het gezin naar stal komen. Samen met de accommodatiehouder moet in deze gevallen gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training van het betreffende paard.

4. Extra advies paardensportaccommodaties
Voor paardensportaccommodaties en paardeneigenaren  adviseren wij, in afstemming met onze partner FNRS, naast alle geldende maatregelen, een schema te maken waarin is vastgelegd wie wanneer op de accommodatie mag komen en alleen om zijn of haar paard te verzorgen en/of beweging te geven en/of te rijden. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.
Onderstaand een overzicht van alle maatregelen die in ieder geval gelden tot en met 6 april:
1. Alle paardensportwedstrijden, evenementen en bijeenkomsten niet toegestaan tot en  met 6 april
Er mogen geen bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden georganiseerd worden om de hoeveelheid bezoekers op paardensportaccommodaties te minimaliseren. Deze maatregel betreft  alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt tot en met 6 april geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

2. Manege- en verenigingslessen per direct afgelast, verzorging paarden blijft gewaarborgd
Als gevolg van de uitspraak van minister Bruins tijdens de persconferentie van 15 maart moeten manegebedrijven en verenigingen tot 6 april 2020 de manege- en verenigingslessen afgelasten. De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit te kunnen garanderen blijven de manegebedrijven open voor dierenverzorgers (zoals eigenaren, bijrijders en huurders), personeel en dienstverleners zoals hoefsmeden, dierenartsen en leveranciers. Kantines, moeten net zoals alle horecagelegenheden per direct gesloten blijven, tot ten minste 6 april 2020.
Het individueel rijden van paarden is toegestaan. Dit kan onder begeleiding van 1 persoon/instructeur indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden:
 • Was je handen vaak met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
 • Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis
 • Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis
Klik hier voor een uitleg van de overheid op de geldende maatregelen in de sport.


3. Groepsactiviteiten en georganiseerde buitenritten niet toegestaan
Er mogen geen groepsactiviteiten georganiseerd worden om de hoeveelheid bezoekers op paardensportaccommodaties te minimaliseren. Hieronder vallen ook georganiseerde buitenritten in groepsverband. Een buitenrit met twee is mogelijk in verband met de veiligheid van mens en dier. Wel moet men altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Individueel rijden van paarden is wel toegestaan. Dit mag enkel onder begeleiding indien dit strikt noodzakelijk is. Vermijd hierbij fysiek contact en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

4. KNHS-verenigingen per direct gesloten
In lijn met NOC*NSF en het genomen overheidsbesluit dienen paardensportverenigingen zonder eigen paarden hun accommodatie de komende tijd te sluiten voor verenigingslessen, evenementen of andere activiteiten. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast sociale- en hygiënemaatregelen treffen en hun leden hierover informeren.
We verzoeken onze KNHS Regio’s en verenigingen de voorjaars ALV’s naar een latere datum te verplaatsen of geheel te laten vervallen en dit jaar eventueel alleen een najaars-ALV te organiseren. Déchargeverlening over het afgelopen boekjaar en verslag van de kascommissie moet dan mee verplaatst worden.
Maatregelen paardensportverenigingen:
Sluit de accommodatie t/m 6 april 2020 voor lessen, evenementen of andere activiteiten.
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.
 • Vaste leden mogen de accommodatie gebruiken voor de dagelijkse en individuele training van hun paard. Doe dit waar mogelijk zonder begeleiding.

  5. Pensionstallen met aangepaste maatregelen open voor paardeneigenaren
  Pensionstallen mogen met extra maatregelen open blijven zodat paardeneigenaren hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders  de volgende extra maatregelen te nemen:
  Pensionklanten mogen hun stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard.
 • Pensionklanten met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Samen met de pensionhouder moet in dat geval gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training van het betreffende paard.
 • Vraag pensionklanten:
  Geen extra bezoekers mee te nemen. Alleen indien strikt noodzakelijk.
 • Niet in groepjes samen te komen.
 • Contact te vermijden en minimaal 1,5 meter uit elkaar te blijven.
 • Alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven en daarna direct weer huiswaarts te keren.
 • De sociale- en hygiënemaatregelen in acht te nemen.
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie betreden en gebruiken voor training.
 • Vraag ruiters rijhandschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.
 • Kantines, moeten net zoals alle horecagelegenheden per direct sluiten, tot ten minste 6 april 2020.
 • Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht.

  6. Vervoer paarden
  Het vervoeren van paarden is niet verboden. Wij adviseren echter iedereen zoveel mogelijk de paarden op de eigen stal te laten staan en geen mensen en paarden van buitenaf toe te laten op je eigen accommodatie.


  7. Nationaal Hippisch Centrum en KNHS voor bezoekers gesloten
  Het Nationaal Hippisch Centrum en het KNHS-kantoor zijn per direct en tot en met 6 april, gesloten voor bezoekers. De KNHS blijft van maandag tot en met vrijdag per WhatsApp en per e-mail en beperkt telefonisch bereikbaar.
  Nog even onze bereikbaarheid op een rijtje:
  • Het KNHS-kantoor is gesloten.
  • Antwoorden op veel van je reguliere vragen vind je op onze website: Vraag&Antwoord.
  • Het KNHS-kantoor is in beperkte mate telefonisch bereikbaar via de KNHS Servicedesk, 0577-408300 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Het kan zijn dat je per e-mail antwoord krijgt op je telefonische vraag.
  • Neem bij voorkeur contact op per e-mail: servicedesk@knhs.nl of via WhatsApp: 06-22645441 voor ruiters en sportaanbiedersdesk@knhs.nl voor sportaanbieders.

  Uitzonderingspositie paardenbedrijven koesteren
  De door de KNHS, FNRS, SRP en NOC*NSF gerealiseerde uitzonderingspositie in verband met de gezondheid en het welzijn van de paarden blijft van kracht. Daardoor is het voor paardeneigenaren, met aangepast beleid, nog steeds onder strenge voorwaarden toegestaan om voor hun paarden te zorgen.
  Alle andere sporters in Nederland mogen op geen enkele wijze hun sport bij hun club of vereniging uitoefenen tot minimaal 6 april 2020. Deze uitzonderingspositie voor de paardenhouderij willen wij graag behouden. Het is daarom extra belangrijk om deze mogelijkheid te koesteren en uiterst voorzichtig en begripvol met deze situatie om te gaan. Om deze uitzonderingspositie te behouden, dient iedereen in onze branche mee te werken aan een verantwoord beleid voor mens en dier.


  Webdisign   |   Webinformatie
  Created by Mariette Schmidt
  Het hippisch centrum dat staat voor kwaliteit en professionaliteit.
  Contact
  Sportlaan 40, 5951NJ Belfeld, Limburg
  +0031774753103/0031651690387
  grensstreekbelfeld@outlook.com
  Terug naar de inhoud